Strava ako liek

Každodenná potrava vyživuje telo a
určuje kvalitu nášho života.
- Michio Kushi