Stručne o aromaterapii

Aromaterapia patrí k liečebným metódam prírodnej, teda alternatívnej medicíny a je súčasťou fytoterapie. Jednou zo základných charakteristík alternatívnej medicíny je skutočnosť, že na rozdiel od školskej, teda alopatickej medicíny, nazerá na človeka ako na celok, v ktorom všetko so všetkým súvisí a plne si uvedomuje a rešpektuje väzbu jednotlivca na prostredie, v ktorom žije. Cieľom alternatívnej medicíny je prebudiť životnú silu a podporiť vlastné obranné sily organizmu na liečburegeneráciu,aby mohla byť opäť nastolená rovnováha (homeostáza). Tým sa zabezpečí zachovanie života jednotlivca. V aromaterapii sa tento cieľ dosahuje kontrolovaným používaním esenciálnych olejov.

Starobylé egyptské hieroglyfy a spisy tradičnej čínskej medicíny svedčia o terapeutickom využití esenciálnych olejov už vo vtedajších dobách. Súčasná veda až teraz začína objavovať liečivú silu skrytú v esenciálnych olejoch.

Esenciálne oleje sú vonné látky, ktoré sa vo forme drobných olejových kvapôčok nachádzajú v rôznych častiach rastlín – kvetoch, plodoch, kôre a koreňoch. Predstavujú jej esenciu – odtiaľ ich prívlastok „esenciálne“. Získavajú sa z čerstvých rastlín destiláciou vodnou parou, lisovaním alebo extrakciou. Každý olej má vlastnú vonnú osobitosť, charakter a jemnohmotnú energiu. Oleje obsahujú vibrácie a silové pole rastliny, z ktorej boli získané a to v koncentrovanej forme. Tieto jemnohmotné energie a vibrácie zodpovedajúcim spôsobom pôsobia na naše jemnohmotné energetické centrá a telesnú energiu. Existujú tri vibračné úrovne esenciálnych olejov, a to:

  • duchovná úroveň (rýchlo prchajúce oleje s vysokou frekvenciou a svetlou farbou, vibrácia je namierená smerom nahor, podporujú koncentráciu a zlepšujú náladu, majú osviežujúci účinok)
  • duševná úroveň (otvorená vibrácia, kvetinové vône jemného pastelového zafarbenia, majú vyrovnávajúci a harmonizujúci účinok, povzbudzujú srdce a krvný obeh a používajú sa v starostlivosti o pokožku)
  • telesná úroveň (hlboké, centrované vibrácie, teplé, ťažšie oleje tmavšej farby, majú sťahujúci a uzemňujúci účinok, prehlbujú dych a majú posilňujúci a stabilizujúci účinok)

Pôsobenie esenciálnych olejov prebieha na najhlbšej úrovni tela, ducha a duše, kde oleje usmerňujú prebiehajúce procesy. Podporujú liečenie tým, že znovu nastoľujú našu vnútornú harmóniu. Je známe, že pokiaľ je zdravá duša, telo ju samo od seba nasleduje. Na fyziologickej úrovni to vyzerá tak, že esenciálne oleje prenikajú pokožkou do lymfatického, resp. krvného obehu a odtiaľ pokračujú ďalej do tela.

Pri prijímaní olejov nosom môžu veľmi rýchlo ovplyvniť našu myseľ a duchovný stav. Čuchový epitel v nosovej dutine totiž obsahuje milióny neurónov – čuchových receptorových buniek. Telá čuchových buniek sú umiestnené v čuchovom epitely a každá receptorová bunka má vrcholový výbežok (dendrit) vystupujúci na povrch epitelu a je zakončený dlhými čuchovými vláskami. Na receptory v plazmatickej membráne vláskov sa viažu molekuly vdychovaného vzduchu, ktoré vyvolávajú čuchové vnemy. V hlienovej vrstve na povrchu epitelu dochádza k zachyteniu a rozpúšťaniu molekúl vdýchnutého vzduchu. Všetky čuchové receptorové bunky majú ďalej nervové vlákno (axon) vstupujúce do vrstvy spojivového tkaniva, kde sa ich veľký počet spája dohromady a vytvára vlákna čuchového nervu. Tie prenikajú cez čuchovú kosť a vytvárajú početné spojenia (synapsie) s tzv. mitrálnymi neurónmi. Mitrálne neuróny potom cez čuchovú dráhu prenášajú čuchové informácie do iných častí mozgu, v ktorých dochádza ku emotívnym reakciám na čuchové vnemy a k ich analýze a porovnaniu s inými druhmi vôní.

Aplikácia esenciálnych olejov zahŕňa masáže, kúpele, obklady, zábaly a inhaláciu pomocou aromalámp a difuzérov. Na terapeutické účely sú najvhodnejšie 100 % čisté pravé esenciálne oleje, ku ktorým patria aj oleje značky Young Living. V dôsledku vysokej koncentrácie sa takéto oleje dávkujú po kvapkách. V nesprávnom používaní v neriedenom stave by mohli spôsobiť alergie a podráždenie pokožky a vnútorne dokonca otravu, preto je potrebné uchovávať ich mimo dosah malých detí a o ich používaní sa poradiť s odborníkom. Pri správnom používaní nemajú esenciálne oleje žiadne vedľajšie následky. Pred aplikáciou esenciálnych olejov vo forme masáže, vtierania, kúpeľa alebo zábalu sa odporúča vykonať test na alergiu, aby sa vylúčila alergická reakcia najmä u citlivých osôb. Test spočíva v kvapnutí a vtretí štvrť až pol kvapky oleja na vnútornú stranu lakťa. Ak pokožka sčervená, začne svrbieť alebo sa vytvoria jemné vriedky, tento olej už ďalej nepoužívajte.