Zoznámte sa s Young Living

Young Living – Od semienka až po hotový olej

Spoločnosť Young Living založená v roku 1993 patrí k popredným výrobcom esenciálnych olejov terapeutickej kvality. Zakladateľom spoločnosti je Gary Young, ktorý zasvätil takmer tri desaťročia cestovaniu po celom svete s cieľom preskúmať výnimočné účinky vzácnych olejov. Svoje poslanie našiel v šírení osvety týkajúcej sa zlepšenia zdravotného stavu a celkového pocitu zdravia. Young Living je zároveň prvou spoločnosťou, ktorá spojila čisté esenciálne oleje s doplnkami výživy a vyvinuli aj vlastný systém starostlivosti o telo na výlučne prírodnej báze. V súčasnosti pôsobí vo viac ako 20 krajinách sveta vrátane Kanady, Európy, Veľkej Británie, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu a Singapuru a zastrešuje cez 250.000 distribútorov.

Spoločnosť kladie veľký dôraz na detail a starostlivo dozerá na celý proces pestovania surovín až do balenie a distribúciu hotových esenciálnych olejov. To je podstata ich patentovaného precízneho procesu výroby olejov pod originálnym názvom Seed to Seal™ Process.

Organické pestovanie

Účinné esenciálne oleje Young Living sa získavajú z rastlín preverených zo strany odborníkov Young Living. Certifikácia rastlín na výrobu esenciálnych olejov zahŕňa vedecký výskum, komplexný výskum pôdy, spoluprácu s univerzitami a certifikácia sadby priamo na mieste. Spoločnosť Young Living vyvinula jednu z najväčších organických fariem na svete zameranú na organické pestovanie a výrobu esenciálnych olejov terapeutickej kvality. Vlastní viac ako 720 hektárov organickej poľnohospodárskej pôdy v štátoch Utah a Idaho a viac ako 6300 m2 skleníkových plôch. Young Living sa zároveň podieľa na výskume formou joint-venture na farmách vo francúzskom Provence a španielskej Seville.  Pestovaním surovín na štyroch farmách, ktorými Young Living disponuje, sa spoločnosti podarilo dosiahnuť vysoký stupeň čistoty a účinnosti esenciálnych olejov.  Tieto skúsenosti spoločnosť odovzdáva ostatným spolupracujúcim farmách po celom svete s cieľom zabezpečiť rovnaký stupeň kvality. Viac informácií o farmách je k dispozícii v angličtine tu:

http://www.youngliving.com/en_GB/company/farms/

Destilácia esenciálnych olejov

Špecializovaný spôsob destilácie vodnou parou pri nízkej teplote a nízkom tlaku je zárukou toho, že počas celého procesu extrakcie zostáva blahodarné zloženie rastlín neporušené. Totiž už i nepatrné výkyvy teplôt v procese destilácie esenciálnych olejov môžu veľmi nepriaznivo ovplyvniť kvalitu výsledného produktu. Po náročnom štúdiu moderných i starovekých spôsobov destilácie spoločnosť Young Living vyvinula špecializovaný spôsob destilácie vodnou parou za použitia nízkej teploty a nízkeho tlaku. Vertikálne destilačné nádoby používané v Young Living zodpovedajú vysokým požiadavkám kladeným na potravinársky priemysel a sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele bez prímesi železa, takže nedochádza k reakcii s esenciálnymi olejmi, ako je tomu pri iných kovoch. Po zbere úrody sú rastlinky primerane uskladnené a lisované v destilačných komorách. Cez čerstvé rastliny je potom prepúšťaná vodná para, ktorá uvoľňuje esenciálny olej v podobe výparov. Podlhovasté nádoby umiestnené na oceľových destilačných komorách umožňujú spätnú kondenzáciu výparov na olejovitú kvapalinu, ktorá sa zhromažďuje v sklenených separačných nádobách. Tu sa esenciálny olej vznáša na povrchu vody. Keď sa olej oddelí od vody, všetky ostatné pevné zložky sa usadia na dno. Olej sa potom vylieva do veľkých nádob vyložených sklom alebo tmavých sklenených fliaš.

Kontrola kvality

Každý esenciálny olej musí obstáť v prísnych testoch, ktorých úlohou je preveriť, či sú v nich prítomné bioaktívne prírodné látky. Za týmto účelom využíva Young Living nielen vlastné laboratória, ale dáva vykonávať aj audity externými laboratóriami na potvrdenie účinnosti a čistoty na úrovni medzinárodných štandardov.

Proces výroby sa završuje starostlivým uzatvorením fľaštičiek s esenciálnymi olejmi a ich distribuovaním do celého sveta.