Spolupráca s Young Living

Možnosť spolupráce

Spoločnosť Young Living poskytuje možnosti spolupráce v rámci celosvetovej siete distribútorov a zákazníkov, ktorej cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života každého z nás. Spočíva v registrácii jednotlivca ako nezávislého distribútora alebo zákazníka.

Nezávislý distribútor

Tento typ spolupráce predstavuje najvýhodnejšiu možnosť, ako sa stať členom tímu Young Living. Oprávňuje distribútora na nákup tovaru za veľkoobchodné ceny, ktoré sú o viac ako 20% nižšie ako maloobchodné ceny. Výhodnejšie je aj poštovné. Frekvencia objednávania nie je záväzne daná, postačuje minimálne jedna objednávka ročne. Po 12 mesiacoch nečinnosti účet automaticky zaniká.

Zákazník

Ak sa stanete členom Young Living ako zákazník, máte možnosť získať produkty Young Living za maloobchodné ceny tak, ako sú zverejnené na webových stránkach, a to bez akýchkoľvek záväzkov alebo povinností. Tento typ spolupráce je vhodný napríklad vtedy, keď chcete výrobky zatiaľ iba vyskúšať. Možnosť zmeny konta zo zákazníka na nezávislého distribútora je možná kedykoľvek.

Ak ste sa rozhodli pre registráciu, tu sa môžete zaregistrovať.

Na všetky otázky ohľadom produktov Young Living a ohľadom registrácie odpoviem prostredníctvom mailu info@naturalogica.sk, telefonicky na +421 (0) 944 138 679 alebo na osobnom stretnutí v Bratislave, resp. po dohode v Nitre, kde je zároveň možné produkty Young Living vyskúšať doslova na vlastnej koži.

Virtuálny katalóg 2013