Uvítanie

Naturalogica sa zrodila z mojej inšpirácie Matkou Prírodou a z túžby znova objavovať jej poklady upadnuté do zabudnutia, do hĺbky si uvedomovať našu väzbu na ňu a naplno integrovať jej múdrosť do nášho života ku prospechu oboch strán.

Moja vďaka patrí vynikajúcemu hudobníkovi Richardovi Scheuflerovi za poskytnutie hudby a vytvorenie videa pre účely mojej stránky.