Prevencia je lepšia ako liečba.

Sebastian Anton Kneipp (1821 – 1897)

Vorbeugen ist besser als Heilen.

Sebastian Anton Kneipp (1821 – 1897)

Vitajte na stránke NATURALOGICA

Willkommen auf der Webseite NATURALOGICA

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, emocionálnej a sociálnej pohody. Táto definícia skôr popisuje želaný ideálny stav – sotva však existuje človek, ktorého občas nepotrápia nejaké tie neduhy. Platí však, že pokiaľ máte zdravotné problémy, nie ste nutne chorí a naopak – žiadne neduhy nerovná sa hneď zdravie.

Pojmu zdravia oveľa lepšie zodpovedá princíp homeostázy – opisuje stav rovnováhy v dynamickom systéme, ktorý je udržiavaný vnútornými regulačnými mechanizmami. Rovnováhu je možné udržiavať v bunke, orgáne alebo v celom organizme. Ľudské telo je v každom okamihu vystavované vonkajším vplyvom (napr. patogénom, akými sú napr. baktérie, vírusy alebo plesne, ďalej znečisteniu životného prostredia, žiareniu a iným), ako aj vnútorným stresovým faktorom, obzvlášť tlak na výkon v práci a v oblasti sexuality, stresujúce rodinné situácie, pocity preťaženia atď.

Vydajme sa spolu na cestu harmonizácie nepriaznivých vplyvov na naše zdravie, lebo prevencia je lepšia ako liečba.

Vitajte na stránke NATURALOGICA

Willkommen auf der Webseite NATURALOGICA

Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation WHO) definiert Gesundheit als Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens (well-being). Diese Definition beschreibt eher einen wünschenswerten Idealzustand – kaum gibt es einen Menschen, der nicht hin und wieder seine Wehwehchen hat. Es gilt, dass wer Beschwerden hat, noch nicht unbedingt krank ist und umgekehrt – Beschwerdefreiheit heißt nicht gleich Gesundheit.

Dem Begriff der Gesundheit entspricht wesentlich besser das Prinzip der Homöostase – diese bezeichnet einen Gleichgewichtszustand eines dynamischen Systems, der durch einen internen regelnden Prozess aufrechterhalten wird. Das Gleichgewicht kann innerhalb einer Zelle, eines Organs oder über einen Organismus aufrechterhalten werden. Der menschliche Körper ist ständig äußeren Einflüssen ausgesetzt (z. B. Krankheitserregern, wie Bakterien, Viren oder Pilzen, weiter der Umweltverschmutzung, Strahlung o.ä.), sowie den inneren Stressfaktoren, v.a. einem Leistungsdruck in Beruf und Sexualität, der belastenden familiären Situation, Überforderungsgefühlen usw.

Begeben wir uns gemeinsam auf den Weg der Harmonisierung von negativen Einflüssen auf unsere Gesundheit, weil Vorbeugen besser als Heilen ist.

 • null

Voda KANGEN®

 • null

Omega-3 oleje Dr. Budwig

 • null

Sila rastlín RAAB Vitalfood

Voda KANGEN®

Voda KANGEN je:

 • čistá vďaka uhlíkovému filtru vysokej kvality, ktorý ju zbavuje mechanických nečistôt, ťažkých kovov, mikroplastov, karcinogénnych trihalometánov a prímesí, ktoré spôsobujú jej zápach a nedobrú chuť;
 • zásaditá s pH v rozmedzí 8,5 až 11,5 s vysokým podielom kyslíka a ionizovaných minerálov, ktoré telo dokáže efektívne naviazať a spracovať;
 • reštrukturalizovaná vďaka procesu elektrolýzy, počas ktorej dochádza taktiež k novému usporiadaniu vody. Výsledkom je jemná štruktúra pozostávajúca zo zhlukov 5 – 6 molekúl dokonalého hexagonálneho tvaru charakteristického pre čistú pramenitú vodu. Voda KANGEN je zvlášť jemná a bezkonkurenčne hydratuje každú bunku tela;

1 pohár vody KANGEN hydratuje ako 6 pohárov balenej vody alebo vody z vodovodu

 • bohatá na molekulárny vodík, ktorý patrí ku najsilnejším antioxidantom – to znamená, že je bohatý na elektróny, ktoré odovzdáva agresívnym voľným radikálom, čím ich neutralizuje. Prispieva tak k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

Ideálna na:

– pitie a prípravu jedla

– očisťovanie potravín od zvyškových pesticídov a herbicídov

– jemná, ale účinná starostlivosť o telo

– ekologickú starostlivosť o domácnosť a pranie (pH 2,5 na dezinfekciu, pH 11,5 na odmasťovanie)

– prípravu detskej stravy

– starostlivosť o domáce zvieratá a rastliny

 

Podrobnejšie informácie o vode KANGEN nájdete tu:

Das KANGEN®-Wasser

Das KANGEN-Wasser ist:

 • rein, dank des hochwertigen Kohlefilters, der mechanische Verunreinigungen, Schwermetalle, Mikroplastik, krebserregende Stoffe und Zusatzstoffe, die seinen Geruch und schlechten Geschmack verursachen, entfernt.;
 • basisch mit einem pH-Wert im Bereich von 8,5 bis 11,5 mit einem hohen Anteil an Sauerstoff und ionisierten Mineralien, die der Körper effektiv binden und verarbeiten kann;
 • restrukturiert durch den Prozess der Elektrolyse, bei dem auch das Wasser neu angeordnet wird. Das Ergebnis ist eine feine Struktur, die aus Clustern von 5-6 Wassermolekülen mit der perfekten hexagonalen Form besteht, die für reines Quellwasser charakteristisch ist. Das KANGEN-Wasser ist besonders Das Kangen-Wasser ist besonders fein und hydratisiert konkurrenzlos jede Körperzelle;

1 Glas KANGEN-Wasser hydratisiert wie 6 Gläser Mineralwasser oder Leitungswasser

 • reich an molekularem Wasserstoff, der zu den stärksten Antioxidantien gehört – das heißt, er ist reich an Elektronen, die er auf aggressive freie Radikale überträgt und diese somit neutralisiert. Damit trägt er zum Zellschutz vor oxidativem Stress.

Ideal zu:

– Trinken und Zubereiten vom Essen

– Reinigung von Lebensmitteln von Pestizid- und Herbizidrückständen

– sanfte, aber wirkungsvolle Körperpflege

– ökologische Haushaltspflege und Waschen (pH 2,5 zur Desinfektion, pH 11,5 zum Entfetten)

– Zubereiten von Babynahrung

– Pflege für Haustiere und Pflanzen

 

Mehr Infos über das KANGEN-Wasser finden Sie hier:

Omega-3 oleje Dr. Budwig

Vedkyňa Dr. Johanna Budwigová (1908 – 2003) zasvätila svoj život výskumu účinku tukov na zdravie človeka. Koncom štyridsiatych rokov minulého storočia sa jej podarilo vyvinúť metódu, pomocou ktorej bolo možné  rozštiepiť a analyzovať tuky. S touto novou analytickou metódou sa spájajú prvé poznatky o mastných kyselinách. Dr. Johanna Budwigová vďaka tomu dokázala rozlíšiť nasýtené a nenasýtené mastné kyseliny.

Dr. Johanna Budwigová videla príčiny veľkého počtu zdravotných ťažkostí v narušenom metabolizme tukov. S individuálnymi výživovými plánmi založenými na olejovo-proteínovej diéte, ktorú vyvinula, dosiahla pozoruhodné liečebné úspechy a získala tak celosvetovú slávu.

Spoločnosť Dr. Johanna Budwig GmbH zabezpečuje všetky kroky od pestovania až po výrobu, výsledkom čoho sú oleje a tuky v najvyššej prírodnej forme a čistote, samozrejme ekologické a 100% prírodné.

Viac nenasýtených mastných kyselín

Mnoho vedeckých štúdií preukázalo fakt, že omega-3 mastné kyseliny majú veľký význam pre ľudské zdravie. Kyselina dokosahexaénová (DHA) a kyselina eikosapentaénová (EPA) napríklad pomáhajú udržiavať zdravý zrak, podporujú normálnu funkciu mozgu a udržiavajú normálnu funkciu srdca a tiež pozitívne ovplyvňujú zápalové procesy v tele. Kyselina alfa-linolénová (ALA) zase udržuje hladinu cholesterolu v rovnováhe.

Avšak v dôsledku meniacich sa stravovacích návykov a priemyselnom spracovaní potravín možno u takmer každého človeka identifikovať nedostatok omega-3 mastných kyselín. Tento nedostatok je potrebné kompenzovať, resp. predchádzať mu vedomým príjmom polynenasýtených mastných kyselín z kvalitných olejov a tukov.

Omega-3 oleje značky Dr. Johanna Budwig sa získavajú originálnym procesom lisovania vo vlastnej lisovni oleja. Tento typ lisovania za studena je obzvlášť šetrný. Prebieha za neprítomnosti svetla a kyslíka, aby sa zabezpečila ochrana vysoko citlivých omega-3 mastných kyselín. Pôvodný proces lisovania podľa Dr. Budwigovej je i v súčasnosti zárukou najlepšej chuti a kvality.

Všetci produkty značky Dr. Johanna Budwig sú absolútne prírodné. Sú pravidelne testované v laboratóriu a je kontrolovaná ich organická zhoda. Podrobne sa analyzuje a vyhodnocuje niekoľko stoviek samostatných látok, ako aj konzistencia, chuť, kontaminácia ťažkými kovmi, voľné mastné kyseliny a peroxidy.

Oleje značky Dr. Johanna Budwig sú čisto prírodné produkty, semená nie sú zahrievané ani filtrované. Prírodné prímesy olejov, ako vitamíny, lecitíny, steroly, suspendované častice a horčiny, zostávajú preto zachované a dodávajú olejom charakterizujú vôňu a chuť.

Omega-3-Öle Dr. Budwig

Die Naturwissenschaftlerin Dr. Johanna Budwig (1908 – 2003) widmete sich Zeit ihres Lebens der Erforschung der gesundheitlichen Wirkung von Fetten. Ende der 1940er Jahre gelang es ihr, ein Verfahren zu entwickeln, mit dessen Hilfe Fette aufgespalten und analysiert werden konnten. Mit diesem neuen Analyseverfahren erlangte man erstmals gesichertes Wissen über Fettsäuren. Dr. Johanna Budwig war nun auch in der Lage, eine Differenzierung von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren vorzunehmen.

Dr. Johanna Budwig sah bei einer Vielzahl von Beschwerdebildern die Ursachen in einem gestörten Fettstoffwechsel. Mit individuellen Ernährungsplänen, basierend auf der von ihr entwickelten Öl-Eiweiß-Kost, erzielte sie beachtliche Behandlungserfolge und erlangte dadurch weltweite Bekanntheit.

Die Gesellschaft Dr. Johanna Budwig GmbH kümmert sich um alle Schritte vom Anbau bis zur Produktion, dank dessen bekommt man Öle und Fette in höchster natürlicher Form und Reinheit, natürlich ökologisch und 100% natürlich.

Mehr ungesättigte Fettsäuren

Wissenschaftliche Studien haben es vielfach erwiesen: Omega-3-Fettsäuren kommt eine hohe gesundheitliche Bedeutung zu. Docosahexaensäure (DHA) und Eicosapentaensäure (EPA) etwa sorgen für den Erhalt der normalen Sehkraft, die Unterstützung der normalen Hirnfunktion, den Erhalt der normalen Herzfunktion sowie die Steuerung von Entzündungsprozessen im Körper. Alpha-Linolensäure (ALA) wiederum hält den Cholesterinspiegel in Balance.

Durch veränderte Ernährungsgewohnheiten und die Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion befinden sich jedoch fast alle Menschen in einer Omega-3-Mangelsituation. Diesen Mangel gilt es durch die bewusste Aufnahme von mehrfach ungesättigten Fettsäuren aus qualitativ hochwertigen Ölen und Fetten auszugleichen, bzw. zu vermeiden.

Die Dr. Budwig Omega-3-Öle werden im Original-Budwig-Pressverfahren in hauseigener Ölpresse gewonnen. Diese Art der Kaltpressung ist besonders schonend. Sie findet unter Ausschluss von Licht und Sauerstoff statt, um den Schutz der hochempfindlichen Omega-3-Fettsäuren zu gewährleisten. Das Original-Budwig-Pressverfahren führt auch heute noch zu besten geschmacklichen und qualitativen Ergebnissen.

Alle Dr. Budwig Produkte sind absolut natürlich. Sie werden regelmäßig im Labor kontrolliert und auf Biokonformität geprüft. Mehrere hundert Einzelstoffe sowie etwa Beschaffenheit, Geschmack, Schwermetallbelastung, freie Fettsäuren und Peroxide werden dabei umfangreich analysiert und ausgewertet.

Dr. Budwig Öle sind reine Naturprodukte, Saaten werden nicht erhitzt oder gefiltert. Natürliche Begleitstoffe der Öle wie Vitamine, Lecithine, Sterine, Schweb- und Bitterstoffe bleiben deshalb erhalten und prägen Duft, Aroma und den charakteristischen Geschmack.

Sila rastlín RAAB Vitalfood

Už viac ako 30 rokov je značka Raab Vitalfood symbolom bylinných doplnkov stravy a potravín s priaznivými účinkami na zdravie. Spoločnosť bola založená Michaelom Raabom v roku 1989 v Mníchove. Od začiatku dbal na prémiovú bio kvalitu, a preto je jedným z priekopníkov bioproduktov v Nemecku.

Od svojho založenia sa Raab Vitalfood rozvinula na spoločnosť s vlastnou výrobou, od nákupu a výroby až po kontrolu kvality, servis a marketing. Vývoj a výroba produktov Raab Vitalfood odrážajú nadšenie a rozsiahle získané skúsenosti. Základom je starostlivá analýza a kontrola surovín a prísad.

Tím sa zameriava na kvalitu, silu inovácie a závery získané výskumom a potvrdené početnými štúdiami jednotlivých produktov. V centre pozornosti sú doplnky stravy na rastlinnej báze. Účinok týchto produktov spočíva v ich obsiahnutých sekundárnych rastlinných látkach, ktoré sú predmetom stále intenzívnejšieho záujmu vedy už mnoho rokov. Teraz je k dispozícii široká škála štúdií s presvedčivými výsledkami.

Sortiment ponúka široký výber pre každého, kto má záujem o zdravý a aktívny životný štýl.

Kvalita produktov začína nákupom surovín. Tu sa spoločnosť zameriava na tri rozhodujúce faktory: pôvod, pestovanie a spracovanie.

Pôvod: rastlinné suroviny pochádzajú prednostne z regiónov a klimatických oblastí, v ktorých majú rastliny svoj pôvod a v ktorých dosahujú svoj prirodzený, charakteristický profil vitálnych látok.

Pestovanie: Používajú sa iba suroviny, ktoré boli pestované v súlade s nariadením Rady (ES) č. 834 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov a kódexom BNN (Bundesverband Naturwaren Naturkost e. V. – Spolkový zväz pre ekologické produkty a potraviny).

Spracovanie: suroviny sú spracované šetrne a čo najmenej. Aditívam sa používajú iba v nutných prípadoch.

Kvalita a bezpečnosť produktov

Raab Vitalfood predstavuje prémiovú kvalitu už viac ako 30 rokov. Za týmto účelom sú všetky suroviny a produkty starostlivo a niekedy aj opakovane kontrolované na rezíduá, mikrobiálnu kontamináciu a propagovaný obsah vitamínov, minerálov, stopových prvkov a sekundárnych rastlinných látok. Dôveryhodné sú iba analýzy, ktoré sa vykonávajú v nemeckých akreditovaných laboratóriách. Týmto spôsobom môže byť výrobcom garantovaná prémiová kvalita produktov.

V januári 2017 bol Raab Vitalfood certifikovaný certifikačným orgánom TÜV Süd podľa medzinárodne záväzných štandardov pre potraviny. Táto veľmi prísna a komplexná certifikácia sa udeľuje len vtedy, ak sú splnené najvyššie výrobné, kvalitatívne a bezpečnostné štandardy. Certifikácia IFS Food podčiarkuje, že kvalita a bezpečnosť sú najvyššou prioritou vo všetkých oblastiach.

 • Raab Vitalfood ponúka moderný sortiment (doplnky a potraviny na rastlinnej báze, proteínové prášky a superpotraviny v prémiovej bio kvalite).
 • takmer všetky produkty sú organické, vegánske, bez lepku a laktózy
 • viac ako 30 rokov skúseností a kontinuity v kombinácii s inovatívnym duchom

Výber produktov Raab Vitalfood je dostupný v našom showroome pre vodu KANGEN ako optimálny doplnok k vyváženému životnému štýlu.

raab2

Pflanzenkraft RAAB Vitalfood

Seit über 30 Jahren steht der Name Raab Vitalfood für pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel mit gesundheitlichem Mehrwert. Das Unternehmen wurde im Jahr 1989 von Michael Raab in München gegründet. Von Anfang an hat er auf Premium Bio-Qualität geachtet und ist damit einer der Biopioniere in Deutschland.

Raab Vitalfood hat sich seit der Gründung zu einem Unternehmen mit eigener Produktion entwickelt von Einkauf über Produktion bis hin zum Qualitätswesen, Service und Marketing, die mit viel Erfahrung und Leidenschaft ihre Produkte entwickeln und herstellen. Die sorgfältige Analyse und Kontrolle der Roh- und Inhaltsstoffe ist dafür die Basis.

Das Team setzt auf Qualität, Innovationskraft und den wissenschaftlichen und studienbasierten Hintergrund der Produkte. Besonderes Interesse gilt dabei den pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln. Die Wirkung dieser Produkte liegt in den enthaltenen sekundären Pflanzenstoffen begründet, welche seit vielen Jahren mit zunehmender Intensität beforscht werden. So steht mittlerweile eine breite Studienlage mit überzeugenden Ergebnissen zur Verfügung.

Das Sortiment bietet allen, die sich für einen gesundheitsbewussten und aktiven Lebensstil interessieren, eine große Auswahl.

Die Qualität der Produkte beginnt mit dem Einkauf der Rohstoffe. Hier liegt unser Fokus auf drei entscheidenden Faktoren: Herkunft, Anbau und Verarbeitung.

Herkunft: die pflanzlichen Rohstoffe werden bevorzugt aus den Regionen und Klimazonen bezogen, in denen die Pflanzen ursprünglich heimisch sind und ihr natürliches, charakteristisches Vitalstoffprofil aufweisen.

Anbau: Verwendet werden nur Rohstoffe, die unter Berücksichtigung der EG-Öko-Verordnung 834 und des Kodex des BNN (Bundesverband Naturwaren Naturkost e. V.) angebaut wurden.

Verarbeitung: Die Rohstoffe werden schonend und so wenig wie möglich verarbeitet. Auf Zusatzstoffe wird, wann immer dies möglich ist, verzichtet.

Produktqualität und Sicherheit

Raab Vitalfood steht seit über 30 Jahren für Premium Qualität. Dafür werden alle Rohstoffe und Produkte sorgfältig und teils mehrfach auf Rückstände, mikrobielle Belastung sowie den ausgelobten Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und sekundären Pflanzenstoffen untersucht. Hierbei wird nur Analysen vertraut, die in deutschen, akkreditierten Laboren durchgeführt werden. So kann die Premiumqualität der Produkte seitens des Herstellers garantieren werden.

Im Januar 2017 wurde Raab Vitalfood vom TÜV Süd nach den International Featured Standards – Food zertifiziert. Diese sehr strenge und umfassende Zertifizierung wird nur vergeben, wenn höchste Produktions-, Qualitäts- und Sicherheitsstandards eingehalten werden. Die IFS-Food-Zertifizierung unterstreicht, dass Qualität und Sicherheit in allen Bereichen an allererster Stelle stehen.

 • Raab Vitalfood bietet ein modernes Sortiment (pflanzliche Nahrungsergänzungen und Lebensmittel, Proteinpulver sowie Superfoods in Premium Bio-Qualität) an
 • nahezu alle Produkte sind bio, vegan, gluten- und laktosefrei
 • über 30 Jahre Erfahrung und Kontinuität kombiniert mit Innovationsgeist

Eine Auswahl an Raab Vitalfood Produkte ist in unserem KANGEN Wasser Showroom erhältlich als eine optimale Ergänzung zum ausgewogenen Lebensstil.

1 Step 1
Ako Vás máme kontaktovať?
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

SilverCorp s. r. o.

Špitálska 2201/47
811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 52738124
DIČ: 2121129362
IČ DPH: SK2121129362

Adresa prevádzky

Štúrova 4
811 02 Bratislava

Kontakt

+421 944 138 679
info@naturalogica.sk

Info